Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
18:30 – 19:30 18:30 – 19:30 18:00 – 19:00
Tập HIIT & Cardio Tập HIIT & Cardio Tập HIIT & Cardio
19:30 – 20:30 19:30 – 20:30 19:00 – 20:00
Tập HIIT & Cardio Tập HIIT & Cardio Tập HIIT & Cardio
Ghi chú: Học viên có thể tham gia bất cứ thời gian nào trong lớp học diễn ra nhé